NÁKUPNÍ ŘÁD

 

I. Základní ustanovení nákupního řádu:

Tento nákupní řád je závazným ustanovením, a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi, jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující), provozovatelem internetového obchodu ocel-stříbro.cz (dále jen Prodávající).

Provozovatelem internetového obchodu je firma JM Silver s.r.o., Švermova 268/76, Liberec 10 - Františkov, 46010, IČ: 22801448

Provozovna: JM Silver, OC Fórum Liberec, Soukenné náměstí 2a/669, 460 80 Liberec 1, suterén stánek naproti C&A

II.O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě "název firmy" a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy "vase firma", v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti." Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:”info@ocel-stribro.cz", nebo na uvedené pevné adrese. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

III. Objednávka zboží:

Zboží je možné si objednat denně, po dobu 24 hodin. Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase, a to od PONDĚLÍ do PÁTKU, v době od 9:00 do 20:00 hodin. Pokud vaše objednávka dorazí mimo tento vyhrazený čas, bude zařazena v následujícím vybraném čase.

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem, SMS zprávou, nebo telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující obdrží e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu, a tedy za objednávku závaznou. Prodávají si vyhrazuje časové rozmezí 24hodin na zpracování přijaté objednávky. 

U velkých akcí, zejména prostřednictvím serveru SLEVOMAT.CZ si prodávající vyhrazuje právo 48hodin na zpracování přijaté objednávky. 

Kupující vždy obdrží informační email o přijetí objednávky, tj. potvrzení objednávky. Dále jej pak informujeme o vyřizování objednávky.

Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky, dle § 12. odst. 1pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že Kupující není osobou mladší 18- ti let (např. předložením prostřednictvím kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti Kupujícího). Na tuto žádost Prodávajícího je Kupující povinen reagovat v určitém časovém horizontu, který určí sám prodávající. Neprokázání této podmínky Kupujícím na žádost Prodávajícího, je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího.

Zboží si také můžete objednat osobně v našem kamenném obchodě. Při osobním odběru se neplatí žádný příplatek, a platba je možná jen v hotovosti.

JM Silver, OC Fórum Liberec, Soukenné náměstí 2a/669, 460 80 Liberec 1, suterén stánek naproti C&A

IV. Ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě, bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené v internetovém obchodě, jsou vždy platné a závazné v okamžiku, které byly v objednávce.

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou zobrazovány jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.

V. Informace o zboží:

Veškeré uvedené informace o zboží jsou převzaté od našich dodavatelů. Nepřebíráme zodpovědnost za jejich platnost. V případě obrázků uvedených u zboží se jedná o ilustrační fotografie.

VI. Doba dodání zboží:

Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do 3 pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků dopravní službou (ČESKÁ POŠTA) celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu nepřesáhne 1 týden. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby dopravních služeb.

V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do 1 týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví si s Kupujícím způsob realizace této objednávky. 

Toto se nevztahuje na velké akce zejména prostřednictvím domény SLEVOMAT.CZ. U objednávek z těchto akcí je doba dodání zboží delší.  Delší doba dodání se odvíjí od velkého počtu objednávek a druhu zboží a jeho dalších variantách. V tomto případě je vyřizování závislé na výrobě dodavatelem dle požadovaných variant, kdy skladové zásoby nejsou schopny pokrýt poptávku. Většinou jsme zboží schopni expedovat max. do 1týdne, avšak negarantujeme. K tomu tedy ještě nutné počítat s doručovací dobou, jež závisí na dopravní službě. 

Jakmile zboží expedujeme, obdrží kupující informační email o expedici.

VII. Způsob dopravy + poštovné:

Zboží dodává Prodávající na dobírku Českou poštou. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu, ani samotného zboží. Cena dopravy a balného u České pošty je 40 Kč. Cena dobírky 59 Kč.

Zboží si též můžete vyzvednout osobně v našem kamenném obchodě. Při osobním odběru se neplatí žádný příplatek, a platba je možná jen v hotovosti.

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího:

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv pouze telefonicky na číslo:

+420 773 596 189

Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík, nebo osobně do provozovny Prodávajícího. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu (nepoškozeno, neporušeno a včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod.) schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě (faktura, paragon, pokladní stvrzenka)

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny jak peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno, tak i za poštovné, které Kupující zaplatil.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy, a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího, a to ve znění: Jméno a příjmení, datum uskutečnění objednávky, důvod vrácení zboží, číslo objednávky.

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího:

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případě:

-        že se zboží již nevyrábí nebo neprodává

-       kdy není schopen doručit zboží v daném termínu

-        kdy se výrazně změnila cena dodavatele zboží

-       kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího

X. Rozpor s kupní smlouvou:

 obecné informace V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

XI. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo provozovně.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

• na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

• na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

• na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,

• na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

XII. Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

XIII. Kontakt:

JM Silver 

 

JM Silver s.r.o.

Švermova 268/76

46010 Liberec 10 - Františkov

IČ:22801448

 

 

Tel.: +420 773 596 189

E-mail: info@ocel-stribro.cz 

www: http://www.ocel-stribro.cz 

 

Kamenný obchod naleznete v OC Fórum Liberec,

Soukenné náměstí 2a/669, 460 80 Liberec 1

Provozní doba: Po-Ne 9:00- 20:00 h

 

Ke stažení: 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro uplatnění reklamace